Door welk verhaal laat jij je leiden als het gaat om de vraag ‘wat betekent Vrijheid voor jou?’

Voor mij betekent Vrijheid mogen zijn wie ik ben. Op de eerste plaats van mijzelf maar óók van een ander.
Dit Mezelf- Zijn wil ik graag uitdragen in een wereld waarin we allemaal aan elkaar gelijk zijn, waar we het echter niet altijd met elkaar eens hoeven te zijn. Waar de gelijkheid zich bevind in dat we van elkaar respecteren dat we verschillende opvattingen en visies hebben. En dat dit naast elkaar kan blijven bestaan zonder dat daar verder iets voor nodig is.
Klinkt simpel. Toch…?

Mij werd onlangs echter haarscherp duidelijk dat ik dit helemaal nog niet zo simpel vind. Tijdens de inspiratiedag van Voetstappen in het Veld nam ik deel aan de workshop ‘Liefde voor polariteit’ van Nicole Smet en Arnold Tuinebreijer en het bracht me een prachtig inzicht.
Op een dichtgevouwen blaadje kregen we allemaal een woord en de opdracht was om het woord te lezen en te kijken wat er in jezelf gebeurde. Mijn woord was ‘Tegen’ en bij het lezen ervan reageerde mijn lijf instant op dit woord. Ik voelde mij naar beneden getrokken worden en in mijn buik vormde zich een massief blok terwijl de woorden in mijn hoofd zich vormden tot ‘Tegen?! Dan kan ik dus blijkbaar nergens Vóór zijn…’.
Alsof het één het ander uitsluit.
Het was tijdens deze workshop dat ik in mijzelf ervoer hoe moeilijk ik polariteit eigenlijk nog vind. En dat dit mijn verhaal van wat Vrijheid voor mij betekent nog behoorlijk inkleurt.
Zonder dat dit verder overigens goed of fout is.
Want dat is het mooie aan in-zicht; het vertelt je hoe jij ergens in staat en je onderzoekt waar dat mogelijk vandaan komt.
Hoe is dat bij jou? Is er een verhaal waardoor jij je laat leiden als het gaat om de vraag wat Vrijheid voor jou betekent? Ik ben benieuwd naar welke inzichten jou dit mogelijk oplevert ✨

Laat een reactie achter